Full text: Kinder- und Haus-Märchen (Bd. 3)

55 
t gevallen, en sov'l 
Dit neemt Hy aen 
aZngewesen, daer het 
Couragie uyt 't Hof. 
n hoorde, of menschte 
öercken komt met sul, 
een goed Heenkomen 
^ daer in. Het Ver- 
door het Venster over 
el toe. Doen was 't, 
die hem voraeghde, 
ltovs uyt: ick greep 
Lolstelen en wierp 't 
derr, om u voor een 
as 'er in 't Hof. - 
vond haer slapende. 
Klimt vp eenen hoo- 
n tat het den ander 
werpen Laten of Hy 
i tweeden werd ook 
werd met het selfde 
Blieght den ande- 
llerden valt. Begint 
Zorftelen vallen beyde, 
ffans siende, komt afk 
n fteekt die alle beyde 
der na't Hof. Den 
was? antwoorde ja. 
? Seyde aldus: ik 
>eger den ander met, 
)eren beb ick met de 
enen had, half doodt 
een Boom, dat den 
>* De Vreughd was 
rootste tn't Hof H» 
Adel van't Hof met 
hem, en daer toe een braef HeyrLeger, daer hy Oversten van 
jou zyn. Syn Afscheyd genomen hedbende, vingh'r derde Stuck 
aen Liet het Leger marcheeren, ende Hy volghde te Paerd 
Mer alsoo Hy noyt een Paerd gereden hadde, wist hen qua- 
lyk in Postuur te houden. Gekomen zynde^p de Plaets daer 
de Vyandt was, laet Hy het Leger in Batalie stellen, hem 
wierd doe geboodfchapt, dat het alles in Order was. Wist 
niet, hoe hy't Paerd svude wenden, Treckt aen de verkeerde 
Jyde des Tooms, er, Meft het Paerd de Sporen, so dat het met 
een volle Galop na de Vyand liep. En alsoo Hy den Toom 
van het Paerd niet vast en hield, greep Hy onderwegen een 
tonte Kruys, dat onder afbrack, en hield het soo vast Ln den 
Arm. Den Vyand hem siende, meende dat het de Duyvel 
was, ende degonden te vluchten, en die't niet ontkomen en 
kosten, verdronken; staken hare Schepen van de Wal af ende 
voeren soo wegh. Hy quam met den Zegen wederom by syn 
Adeldom, en't heele Leger, die Hy zyn Victorie verhaelde, en 
hoe de Vyanden heel in Routen geslagen waren. Hy komt 
by den Koningh, en verhaelt syn Victorie, die hem bedanck- 
ten. Voorts doet Hy hem uytroepen voor Navolger en Na- 
zaat to de Kroon. Den Trouwdagh vast gestelt zynde, maken 
daertoe groote Preparatien. Den Trouw gehouden hebbende, 
was Hy in croot Ännsien, en altyd naest den Koningh. 't ge- 
viel, dat Kobisie meest alle Nachten droomde, als dat Hy 
noch aen de Naaybank sät, en hem quam altydt noch het een 
oft ander in de Gedachten van syn Merck, luydkeels riep: 
Lustigh, lustigh, rep-ie! noch ses of seven, soo hebje heyligh 
Avond! meende dat Hy de Jongens iet te vouwen of te naa- 
jen gas. De Dochter wierd vervaert, meenenbe dat den Duy 
vel in hem was, om dat Hy soo al reite van lustigh, lustigh. 
Klaeght het haer Bader, dat Hy haer een Boekebinder gege- 
ven had, en geen Heer van Staet. De Bader besluyt een 
Compagnie Soldaten 2 a 3. by zyn Slaepplaets te leggen, om 
(soo't weer gebcurde) hem gevangen te nemen, of dooden. Hy 
a^waerscbouwt. Te Bed zynde, vaert aldus uyt:
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.