Full text: Kinder- und Haus-Märchen (Bd. 3)

1 
53 
ist du damit zustie- Kvbisje sittende aen de Naaybank Hy scheid een Appel ende taet 
) halt strecken -nach de Schel van die op de Naaybank liggen, Hy maeckt een Vlie-- 
Krug Wasser holen. gessager, en alsoo 'er Vliegen op de Appelschel quamen om die 
sammt der Quelle", ifte teeren, slaet 'er met Ln eenen Slag seven getyk; springt 
«'Was. brummt der van de Naaybank, oordelde dit een Romeyn-stick te zyn, denkt 
len, der hat einen noch hier door een groot Man te worden, verkoopt al wat Hy 
»chneiderlein, es solle beeft, en laet 'er een cierlyk Schild van malen, en liet 'er op- 
heim tragen. "Ei, fetten: ick heet Kobisjen den onversaag den, ick sla 
Die das Holz da ist, der seven met eenen Slagh. Treckt doen in een ver 
paar Wildschweine t Landt, daer den Koningh Meester was, bind doen dit Schild 
mit einem Schuß und op syn Borst, ende gaet achter des Konings Paleys, tegen eetr 
»cfen, laß es nur für hoogen Heuvel aen leggen, daer hy wist dat de Koningh ge- 
Am andern Morgen «voon was ordinaris heen te sien; ende also de Son sterck scheen, 
i einem Sumpf der en wist de Koningh niet wat daer so flikkerde, send terstond een 
Nun setz dich, mein Edetman derwaerds. Hy by hem komende wierd vervaert in dir 
ob du sie zu biegen te lesen: ick heet Koningh onversaagd, ick sla der 
' den Athem an sich, seven met een Slagh. Gaet wederom, verhaelt den 
e biegt, aber wie es Koningh dit vorgaende, die terstond 2 a 3 Compagnien Solda- 
s, weit es Unglück- ten daer denen sond, om hem wacker te maken, en met een be 
hüt, zum Vergnü- leeft Onthaet ten Hove te geleyden, met soodaniqh Respect, 
s nicht mehr zu se- als sulcken Cavalier tvekomt. Sy trecken op's Koninghs Bevek 
henen, by hem komende en dorsten hem, oste niemand en mit 
l tapfern Schuh- de eerste wesen, om hem aen te svreken. Maer eenen uyt den 
earbeitung beschreibt Hoop was soo eouragieus, dat hy een Pieck nam ende ftiet 
n Volksbücher (Al- hem tegens de Sool van syn Schoen. Hy 'springht op met 
g Norge. Kiöbenh. grsote Kracht, sy vallen op haer Knyen, ende biddem hem, hy 
t seinem Knieriemen beliefden eens by den Koningh te komen, het welcke geschieden, 
son welcher großen By den Koningh NU zynde, was hy in groot Aensien. Onder- 
rst Ln seine Dienste tuffchen Word hem voorgehouden, hy kon des Koninghs Zwager 
eien. DasThierfrißt worden, maec daer waren drie zware Dingen te doen, die moest 
von dem Schuhma- hy. vvor den Koningh uytwercken. Voor eerst soo was 'er een 
ihorn, endlich einen wild Vercken, dat feer veel quaed dede, en niemand vangen 
l einsperrt. — Im kon. Ten tweeden waren 'er drie Reusen, die het in het Bosch 
!tiche Erzählung, die des Koninghs soo onvry maekten, dat 'er niemand door konde 
Van kleyn Kobisje reysen, of was een doodt Mam Ten derden waren 'er ettelyke 
-Ltz. folgt. Kley» Klnderm. UU C
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.